0
Hangcha CDD12-AMC2-L Hochhubwagen www.multihandling.ch
6.190,00 CHF
Hangcha CDD12-AMC2-L
Com-Nr. 005330
Hochhubwagen
Baujahr2023
Tragkraft1200 kg
Hubhöhe3000 mm
Batterie V24 V
Batterie Ah212 Ah
Betriebsstunden2 h


Hangcha CDD14-AC1-L Hochhubwagen www.multihandling.ch
10.990,00 CHF
Hangcha CDD14-AC1-L
Com-Nr. 004488
Hochhubwagen
Baujahr2022
Tragkraft1400 kg
Hubhöhe4300 mm
Batterie V24 V
Batterie Ah240 Ah
Betriebsstunden75 h


Hangcha CQD14-XC4D-SI_FFL Schubmaststapler www.multihandling.ch
Preis auf Anfrage
Hangcha CQD14-XC4D-SI_FFL
Com-Nr. 006068
Schubmaststapler
Baujahr2023
Tragkraft1400 kg
Hubhöhe6500 mm
Batterie V80 V
Batterie Ah250 Ah


Hangcha CPD25-AEY2-I Elektro 4 Rad-Stapler www.multihandling.ch
26.500,00 CHF
Hangcha CPD25-AEY2-I
Com-Nr. 005982
Elektro 4 Rad-Stapler
Baujahr2023
Tragkraft2500 kg
Hubhöhe4800 mm
Batterie V80 V
Batterie Ah225 Ah


Hangcha CPD25-XD6-SI21 Elektro 4 Rad-Stapler www.multihandling.ch
30.500,00 CHF
Hangcha CPD25-XD6-SI21
Com-Nr. 005779
Elektro 4 Rad-Stapler
Baujahr2023
Tragkraft2500 kg
Hubhöhe4800 mm
Batterie V80 V
Batterie Ah228 Ah
Betriebsstunden3 h


Hangcha CDD12-AMC1-L Hochhubwagen www.multihandling.ch
7.450,00 CHF
Hangcha CDD12-AMC1-L
Com-Nr. 004609
Hochhubwagen
Baujahr2022
Tragkraft2500 kg
Hubhöhe3300 mm
Batterie V24 V
Batterie Ah212 Ah
Betriebsstunden200 h